Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników przez Monikę Ciesielską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Dr Lifestyle Monika Ciesielska, dalej ADO:

Dane Administratora Danych Osobowych (ADO)Monika Ciesielska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dr Lifestyle Monika Ciesielska z siedzibą w Łodzi przy ul. Żwirki 23B lok. 2 (kod pocztowy: 90-539 Łódź), adres e-mail: [email protected]
Cel i podstawa prawna przetwarzania• Prowadzenie konta użytkownika –  Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
• Sprzedaż produktów i usług – Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie danych szczególnych, w tym danych medycznych – Art. 9 ust 2 lit. a RODO,
• Marketing własnych produktów i usług (newsletter) – Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
• Rozpatrywanie reklamacji, dochodzenie roszczeń i praw – Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
• Wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
• Nawiązanie kontaktu (formularz kontaktowy) – Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
• Zamieszczanie komentarzy na blogu – Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
Odbiorcy danych osobowych• Hitme.pl – w celu przechowywania danych na serwerze,
• MailerLite – w celu korzystania z systemu mailingowego,
• ifirma – w celu korzystania z systemu do fakturowania i usług księgowości
• Google Analytics – w celu śledzenia do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czasu spędzonego na stronie, odwiedzonych podstron itd.
• PayU – w celu korzystania z procesora płatności, zapewniającego bezpieczeństwo transakcji,
• PayPal – w celu korzystania z procesora płatności, zapewniającego bezpieczeństwo transakcji.
• PayPO – w celu korzystania z procesora płatności, zapewniającego bezpieczeństwo transakcji,
• podmioty świadczące na moją rzecz usługi księgowe, prawne i informatyczne,
banki obsługujące płatności.
Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar GospodarczyADO nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Okres przechowywania danych osobowych• przez czas realizacji umowy, a po jego upływie przez czas wynikający z obowiązujący przepisów prawa, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń oraz przez czas przechowywania ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej,
• w zakresie danych szczególnych, w tym danych medycznych do czasu cofnięcia zgody,
• do czasu wniesienia sprzeciwu lub rezygnacja z newslettera,
• do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza lub do czasu cofnięcia zgody,
• przez czas funkcjonowania bloga Administratora lub wniesienia sprzeciwu,
Prawa użytkownika związane z danymi osobowymi• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• prawo do ograniczenia przetwarzania;
• prawo do bycia zapomnianym;
• prawo do sprzeciwu;
• prawo do przenoszenia danych;
• prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
• prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie,
Podstawa obowiązku podania danych osobowychPodanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniuW ramach działalności ADO nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie dochodzi do profilowania.